Vidzemes Darījumu centrs
     
   
     
   
     

 

Piedāvājam juridiskās konsultācijas Jums interesējošos jautājumos. Veiksmīgu darījumu pamatā ir ne tikai juridiski korekti un precīzi noslēgti līgumi, bet arī spēja orientēties likumos un institūciju, un iestāžu izdotajos administratīvajos aktos.

Likumdošanas nepārzināšana, ikdienas steigā kārtotie darījumi un pieņemtie lēmumi var radīt neparedzamus šķēršļus iespēju īstenošanai. Atsevišķas nianses un neprecizitātes var radīt neplānotus zaudējumus vai nevēlamus tiesvedības procesus nākotnē.

Vidzemes Darījumu Centra speciālisti un juristi veiks kvalitatīvu privātpersonu vai juridisko personu dokumentu un līgumu sastādīšanu, to pārbaudi un analīzi. Valsts un pašvaldību iestādēm, arī komercsabiedrībām piedāvājam gan kompleksus risinājumus juridiskās apkalpošanas jomā, pastāvīgu juridisko apkalpošanu, gan atsevišķus pakalpojumus.

Nepamatotu valsts un pašvaldību institūciju pieņemto lēmumu gadījumā sniegsim konsultācijas Administratīvā procesa likuma normu piemērošanā un pārstāvēsim tiesvedības procesā.