Vidzemes Darījumu centrs
     
   
     
   
     

 

Komercdarbības veikšana ir saistīta ar risku. Arī Komersantiem gadās nepareizi novērtēt sadarbības partnerus un saimnieciskās darbības riskus, tādējādi radot zaudējumus, kuri dažkārt noved līdz kompānijas maksātnespējai. Vidzemes Darījumu Centra ilggadējā pieredze maksātnespējas un likvidācijas procesu administrēšanā no drošinās profesionālu procesa risinājumu. Klienta ērtībām piedāvājam formalitāšu kārtošanu, likvidācijas procesa sagatavošanu un tā vadīšanu, tiesiskas aizsardzības procesa organizēšanu, maksātnespējas pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu tiesā, kreditoru un parādnieka pārstāvju interešu pārstāvību kreditoru sapulcēs, tiesās un citās institūcijās, konsultācijas maksātnespējas un likvidācijas jautājumos.

Piedāvājam arī konsultācijas un palīdzību privātpersonu maksātnespējas gadījumos