Vidzemes Darījumu centrs
     
   
     
   
     

 

Vidzemes Darījumu Centrs piedāvā palīdzību privātpersonu un juridisko personu pārstāvībai valsts, pašvaldību, tiesu u.c. administratīvajās iestādēs - civillietās un administratīvajās lietās, juridisku palīdzību ceļu satiksmes negadījumu un citu nestandarta situāciju risināšanā.

Pakalpojumu klāstā ietilpst:

 

Pārstāvība darījumu attiecībās – pārstāvības sarunās ar darījuma partneriem vai klientiem, konsultācijas par darījuma noteikumiem, to izstrāde un saskaņošana, līgumu un citu projektu izstrāde, to prezentēšana, līguma izpildes kontrole u.c. darbības; 

 

Tiesvedības dokumentu (prasības pieteikumi, paskaidrojumi, apelācijas un kasācijas sūdzības, blakus sūdzības) sagatavošana un interešu pārstāvība tiesu iestādēs; 

  Parādu piedziņa – nepieciešamo dokumentu noformēšana, interešu pārstāvēšana tiesā, darbs ar zvērinātiem tiesu izpildītājiem līdz pilnīgai parāda piedziņai.